เนื่องจากต้นทุนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน ปัญหาเครื่องจักรเสียหรือหยุดทำงาน
ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่สามารถ จัดการกับปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วหรือ
ที่ดีไปกว่า รู้จักวิธีการป้องกันปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดขึ้น

ไทยสากลตระหนักในข้อเท็จจริงเหล่านี้และได้ตั้งแผนกซ่อมบำรุง เพื่อสามารถให้บริการซ่อมแซม
เครื่องจักรได้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเชิงเทคนิคและการใช้งานได้เช่นกัน

ติดต่อแผนกซ่อมบำรุง
โทร. (662)736-2191
แฟ็กซ์. (662)736-2192
อีเมลล์ : mservice@thaisakolgroup.com

 

 

 
   
 

โทร. (662)736-2490-1
อีเมลล์ : tks@thaisakolgroup.com

ลักษณะพิเศษ

 
ศูนย์บริการครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถ
ให้บริการงานซ่อม Cutting tools ทุกประเภทที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม นอกจากการลับคม งานบริการของไทยสากล
ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและแก้ไขส่วนอื่นๆ ของ
Cutting tools เพื่อให้การใช้งานออกมาดีที่สุด
 
 
 

รายแรกในประเทศไทยที่สามารถ
ลับคม PCD tools ได้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
จาก Vollmer

 
สามารถให้บริการใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์
ได้ใหญ่ที่สุดที่ 2.20 เมตร และ
ใบมีดได้ยาวที่สุดที่ 5 เมตร

 

 
 
 

บริการงานซ่อมด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงกว่า 60 ตัว
รวมถึงเครื่อง CNC จากผู้ผลิตเครื่องจักรมาตรฐานโลก Vollmer

 

บริการงานด้วยช่างมากประสบการณ์กว่า 30 คน

 

ควบคุมคุณภาพงานก่อนจัดส่งโดยแผนก QC
 
 
 

มีเป้าหมายร่วมกับผู้ประกอบการ
ในการลดต้นทุนรวมทางธุรกิจ

 
งานบริการของไทยสากลเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3-7 วัน
 
 
 

 


ประเภทสินค้าที่ให้บริการ

PCD circular saw blades

PCD profile cutters

PCD tooling

TCT circular saw blades

TCT profile cutters

TCT tooling

Cold saw blades

TA cold saw blades (Throw-away type)

HSS circular saw blades (Metal saw blades)

HSS segmental saw blades

Friction saw blades

Paper cutting knives

Shear blades

Slitter Knives

     
     

 

Copyright © 2008Thaisakolgroup. All rights reserved.