ในปี 2518 คุณประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ
เป็นผู้ริเริ่มในการนำ Cutting Tools
อาทิเช่น ใบเลื่อยวงเดือน และ ใบมีด
จากประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายให้แก่
อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย โดยก่อตั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากล แมชินเนอรี่
เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าคุณภาพโดยมี
การให้บริการอย่างสม่ำเสมอและแก้ไข
ปัญหาอย่างมืออาชีพ จากวันนั้นชื่อของ
ไทยสากลได้รับการยอมรับและเติบโต
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ไทยสากลยังทำงาน
ด้วยวิสัยทัศน์เดิม พร้อมเปลี่ยนจาก
หจก. ไทยสากลแมชินเนอรี่ เป็น บริษัท
ไทยสากล กรุ๊ป จำกัดและได้กลายเป็นหนึ่ง
ในบริษัทที่ไม่ใช่เพียงวงการอุตสาหกรรมไม้
ในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีหากยัง
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมไม้บอร์ด และ
ซีเมต์บอร์ด โลหะรูปพรรณ, ชิ้นส่วนยายยนต์,
เยื่อและกระดาษ, พลาสติกและอครีลิก
และอิเลคทรอนิกส์ เช่นกัน

 

 

 

 


 
 

กลุ่มบริษัท ไทยสากล กรุ๊ป ประกอบด้วย 3 บริษัทในเครือ
โดยมีพนักงานกว่า 120 คน ได้แก่

 

 

 

บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด

 

บริษัทแม่ที่ทำหน้าที่นำเข้า Cutting tools และเครื่องจักร
คุณภาพสูงจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
ในประเทศไทย ปัจจุบันไทยสากลเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก
ผู้ผลิตคุณภาพทั่วโลกกว่า 30 บริษัท เช่น Kanefusa
จากญี่ปุ่น ,Vollmer และ Reform จากเยอรมัน เป็นต้น

ทีมงานของไทยสากลทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำเสนอสินค้าที่เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าสูงสุด วันนี้ไทยสากลให้บริการ
แก่ลูกค้ากว่า 2,000 ราย ทั่วประเทศไทย รวมถึงบริษัท
ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทยหลายแห่ง อาทิเช่น
วนชัยกรุ๊ป, เมโทรพาเนล, เอส บี เฟอร์นิเจอร์, อินเดกซ์,
อมรินทร์ ปริ้นท์ติ้ง และ กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย

 

 

 

 


บริษัท ไทยสากล บี แอนด์ บี จำกัด

โรงงานผลิตใบมีดสำหรับอุตสาหกรรม อาทิเช่น ใบมีด
ตัดกระดาษ ใบมีดตัดเหล็กและใบมีดตัดพลาสติก
โดยนำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่น 100% ผ่านกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพ ด้วยเทคนิค Know-hows จาก
Kanefusa ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุน
ให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศโดยยังคงรักษาคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล

 

 

 

 

 


บริษัท ไทยสากล เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด


ศูนย์บริการหลังการขายหรือ Service Center
ที่สมบูรณ์แบบ และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีช่าง
มากฝีมือและประสบการณ์กว่า 30 คน ให้บริการงานลับคม,
งานช่างและงานซ่อมบำรุง Cutting tools ทุกประเภท
ทุกขนาด ด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงกว่า 60 ตัว รวมถึง
เครื่องจักร CNC, EDM, Wire cut ของ Vollmer ซึ่งให้ความละเอียดของงานในหน่วยไมครอน
นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมคุณภาพ (Total Quality Control) ก่อนส่งงานให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

 

 

"บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จึงเป็นบริษัทที่ดูแลลูกค้าครบวงจร ตั้งแต่
การเลือกใช้ใบเลื่อยอย่างถูกต้องตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
วันนี้ไทยสากล กรุ๊ป ยังคงพัฒนาและตั้งใจจัดหาสินค้าคุณภาพสูง
พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่
สำหรับ Cutting tools และ Service center ให้แก่
วงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย "

 

 

Copyright © 2008Thaisakolgroup. All rights reserved.